Kullanım Koşulları

Inkweel Halkla İlişkiler ve İletişim Faliyetleri Limited Şirketi unvanı ve 0465114732300001 mersis numarası ile Bostanlı Mahallesi 2023 Sokak Gözde Blok No:20 Karşıyaka İZMİR merkez ofisinde faaliyet göstermektedir. Inkweel’de (“Inkweel”) sunulan hizmetler Inkweel tarafından sağlanmaktadır.


İşbu kullanım koşullarını Inkweel gerektiği zaman değiştirebilir; bu değişiklikler düzenli olarak Inkweel “Kullanım Koşulları” bölümünde yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur. Kullanım Koşulları’nın değişmesi halinde Inkweel, tüm kullanıcı ve üyelerine koşulların değiştiğine ilişkin bilgilendirmeyi, hizmete üye olurken kullanılan e-posta adresine iletir. 


Inkweel hizmetlerinden yararlanan ve Inkweel’e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Inkweel tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


Inkweel, Inkweel’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


 1. KULLANIM KOŞULLARI TANIMLARI 


1.1. INKWEEL: Inkweel tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

1.2. ÜYE: Inkweel’den faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Inkweel tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. Kişiler, gerçek kimlik bilgileri ile Inkweel'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Inkweel'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.


1.3. KULLANICI: Inkweel web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.


1.4. LİNK: Inkweel üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Inkweel’e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

1.5. İÇERİK: Inkweel'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

1.6. KULLANIM KOŞULLARI: Inkweel vasıtasıyla sunulmakta olan kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Inkweel arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


1.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir. 

 1. GENEL BİLGİLER

2.1. Inkweel, üyelerine internet üzerinden cep telefonu veya internet erişimi olan uyumlu diğer bir cihaz ile ulaşılabilecek herhangi bir edebi içeriğe erişmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş özelliklere sahip bir üyelik hizmeti sunmaktadır. Kullanıcı; üyelik hesabı açarak veya başka şekilde Inkweel’e erişerek veya Inkweel’i veya Inkweel’in sağladığı hizmetin herhangi bir özelliğini veya işlevini kullanarak, Inkweel ile bağlayıcı bir sözleşme yapmış sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder ve işbu Kullanım Koşullarını ve bu koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. Ayrıca bu suretle Inkweel’in, kişisel verilerinizi Inkweel Gizlilik Politikası'na uygun olarak işleyeceğini onaylamış ve kabul etmiş bulunur.

2.2. Bu Kullanım Koşulları, hizmetin hangi koşullarda tarafınıza sunulduğunu düzenler ve üzerinde önceden mutabık kalınan şart ve koşulların yerine geçer. Hizmete erişmek ve hizmeti kullanmak için bu şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Bu şartları kabul ederek, buradaki herhangi bir hükme aykırı hareket etmeniz halinde, Inkweel’in ön bildirimde bulunmaksızın her zaman bu sözleşmeyi feshedebileceğini veya hizmete erişiminizi askıya alabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Koşulları kabul etmemeniz halinde (aşağıda açıklandığı üzere) hizmeti kullanmanız ve Inkweel tarafından sağlanan herhangi bir içeriğe erişmeniz veya bu içeriği kullanmanız mümkün olmayacaktır.

2.3. Bununla beraber, belirli bir yarışmanın kuralları, eklenti hizmetler ve diğer faaliyetler ya da birtakım ek içerikler için uygulanan ek hükümler, ya da hizmet üzerinden erişilebilecek farklı ürün ve yazılımlar gibi hizmetin belirli hususlarına ilişkin olarak birtakım tamamlayıcı kullanım koşulları uygulanabilir. Tamamlayıcı hüküm ve koşulların uygulandığı durumlarda, bunlar, ilgili oldukları faaliyet ve ürünlerle bağlantılı olarak tarafınıza açıklanır. Inkweel tarafından sağlanacak ek şart ve koşullar, bu Kullanım Koşullarına ek olacak ve ihtilaf halinde Kullanım Koşulları'na göre öncelikli olarak uygulanacaktır.

2.4. Bu Kullanım Koşulları, Inkweel Gizlilik Politikası ve her türlü ek ve/veya tamamlayıcı şart ve koşullar bundan böyle birlikte "Şartlar" olarak anılacaktır.

Inkweel, Inkweel üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Inkweel’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Şartlar'ın yürürlükte bulunan güncel versiyonlarına Inkweel’in internet sitesinden her zaman ulaşabilirsiniz.

 1. YETERLİLİK

3.1. Şartları kabul etmek ve üyelik hesabı oluşturmak için,

 • Hizmetin sunulduğu ülkenin kanunları uyarınca sözleşme yapma ehliyetine veya yetkisine sahip olmak; ve
 • Şartlarla bağlı olmayı kabul etmek zorundasınız.

3.2. Ayrıca üyelik hesabı oluştururken Inkweel’e kendiniz hakkınızda doğru bilgileri vermeli ve doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız. Hizmete erişmek ve hizmeti kullanabilmek için bu bilgileri sağlamalı ve şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Şartları kabul etmemeniz halinde, hizmeti, işlevlerini ve fonksiyonlarını ya da hizmette sunulan herhangi bir içeriği kullanamazsınız.

 

 1. HİZMET

4.1. Inkweel, bir üye olarak tarafınıza, cep telefonunuz veya diğer internet erişimi olan cihazlarınız ile Inkweel uygulamasına veya diğer önceden yüklenmiş Inkweel yazılımlarına bağlanarak edebi içerikleri aktarabileceğiniz ve/veya indirebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir dijital üyelik hizmeti sunar. Buna ek olarak, hizmet, kişiye özel öneriler, mesajlar ve kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek adına tarafınız için geliştirilmiş ve uyarlanmış özellikler içerir. Inkweel, kullanıcı deneyiminizi daha da geliştirmek ve zenginleştirmek için kamuya açık veya kapalı olabilen farklı türde sosyal medya forumlarına erişim de sunabilir. Herhangi bir ek şartta veya Inkweel tarafından, tarafınıza sunulan ve akabinde kabul ettiğiniz bir üyelik planında aksi kararlaştırılmadıkça, hizmet, yukarıda açıklandığı üzere, şartlara uygun olarak yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlar için kullanılabilir.

 

4.2. Hizmeti kullanabilmeniz için, Inkweel’in teknik gerekliliklerine uyumlu internet erişimi olan bir cihaz veya Inkweel’e bağlantı sağlayabileceğiniz platformlarından birini kullanmanız gerekmektedir. Inkweel, hizmeti kullanabilmeniz için gerekli olan teknik gerekliliklerde zaman zaman değişiklikler yapma, iş ortaklarını ve ödeme yöntemlerini değiştirme, bunlarda ekleme ve çıkarma yapma haklarını saklı tutar. Inkweel, hizmeti kullanımınızı sınırlayabilecek değişiklikleri e-posta yoluyla veya Inkweel üzerinden anlık bildirimler ile tarafınıza bildirmek konusunda azami çabayı sarf edecektir. Söz konusu bildirim bu değişikliklerin yürürlüğe girmelerinden en geç 30 (otuz) gün önce iletilecektir. 

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Inkweel’i oluşturan fikri haklar koruma altında olup bunlar Inkweel’e ve Inkweel’e lisans verenler ile lisans verdiği kişilere aittir ve ayrıca Inkweel ile içeriğinde yer alan tüm markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları ve ayırt edici işaretler de yine Inkweel ve lisans verenler ve lisans verdiği kişiler ile bağlı kuruluşları üzerine tescillidir. Inkweel tarafından açıkça yazılı olarak rıza gösterilmedikçe, hizmetin hiçbir unsuru veya içeriği, şartlar dahilinde tarafınıza sunulan hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Inkweel’in tarafınıza ulaştırıldığı fiziki araçlar tarafınıza ait olabilir, ama hizmet ve onu meydana getiren tüm unsurların fikri hakları tamamen ve sınırsız şekilde tarafımıza aittir. Bununla birlikte Inkweel’e yüklemiş olduğunuz her tür edebi eser tarafınıza ait olup Inkweel tarafından herhangi bir hak iddia edilmez. Eserlerin maddi ve manevi her tür hak ve sorumluluğu tarafınıza aittir. Eserleriniz Inkweel sistemlerince korunmakla birlikte Inkweel’den üçüncü bir medyaya çıkması durumunda Inkweel’e herhangi bir hak veya sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Inkweel yüklenen her tür eseri veya eserin bir kısmını kendi sosyal medya hesaplarında veyahut Inkweel’in kapak kısmında kullanabilir. İşbu şartları kabul ederek, üyeliğinizi sona erdirseniz dahi bu paylaşımlara onay vermiş kabul edilirsiniz. 

 

 1. İÇERİK VE YAZILIM LİSANSI

6.1. Hizmet içeriği, zaman zaman ve hizmetin sunulduğu farklı ülke ve bölgeler arasında farklılık gösterebilir. İçerik, Inkweel’e eriştiğinizde bulunduğunuz yere bağlı olarak da değişebilmektedir. Inkweel, hizmetin veya hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriğin, ikamet ettiğiniz ülke dışında başka bir ülkede de bulunduğuna ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Inkweel’in içerikte yapılan herhangi bir değişikliği Size bildirme yükümlülüğü altında olmadığını lütfen unutmayın.

 

6.2. Hizmet, tarafımıza ait veya tarafımıza lisanslı olan hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemeden kullanım sırasında yararlanılmasını mümkün kılacak şeklinde yapılandırılmıştır. Size bu kapsamda sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez, sadece kendi kişisel kullanımınız için ve ticari amaçla kullanmama şartı ile, hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemelere erişim ve kullanım hakkı tanımaktayız.

 

6.3. Siz veya hesabınız aracılığıyla Inkweel’e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin, Inkweel’e açık ve yazılı izni olmaksızın veya yürürlükteki mevzuat açıkça izin vermedikçe, hizmetin hiçbir unsurunu veya içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bunlardan işlenme malzeme yaratmayacağını ve bunları başkalarına (üçüncü kişi web sitelerinde göstermek veya dağıtmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) göstermeyeceğini, yayınlamayacağını, dağıtmayacağını, iletmeyeceğini, satmayacağını, kiralamayacağını, lisanslamayacağını, yaymayacağını ve ticari olsun ya da olmasın diğer bir şekilde yararlanmayacağını kabul, garanti ve taahhüt etmektesiniz.

 

6.4. Siz veya hesabınız aracılığıyla Inkweel’e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin (1) Hizmet içinde kullanılan içerik koruma düzenek ve dijital hak yönetim teknolojilerini geri dağıtmayacağını, çevresinden dolanmayacağını, işlemez hale getirmeyeceğini; (2) hizmeti, parçalarına ayırmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını veya bunu diğer bir şekilde okuyup anlaşılabilecek formatta dağıtmayacağını; (3) kimliklendirme, telif hakkı bilgisi veya mülkiyete dair diğer uyarıları kaldırmayacağını; veya (4) hizmete hukuka aykırı veya yetkisiz şekilde ya da sanki tarafınızla aramızda ürün, hizmet ve markalarımıza dair bir işbirliği varmış görüntüsü yaratacak şekilde erişmeyeceğini kabul, garanti ve taahhüt etmektesiniz.

 

6.5. Madde 6 hükümleri Inkweel’e erişimi olan herkes için geçerlidir.

 

 1. ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT İÇERİK VE LİNKLER

7.1. Hizmet ile web sitemizde veya Inkweel içinde ya da dışında Inkweel tarafından oluşturulmuş olan diğer platformlarda, üçüncü taraflarca meydana getirilmiş harici hiperlinkler ve/veya diğer unsurların görünüyor olması, buralarda yer alan üçüncü kişilere ait kendi web siteleri veya sosyal medya platformlarında ifade edilen düşünce ve görüşlerin Inkweel tarafından benimsendiği veya tavsiye edildiği anlamında yorumlanamaz. Inkweel, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyit etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Öte yandan, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesi de Inkweel’in sorumluluğunda değildir. Böylelikle, Inkweel, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında yer alan içerik ile alakalı veya sorumlu olmadığından; Inkweel, hiperlink verilmiş olan söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve sosyal medya platformlarına konan, gösterilen, buralarda dağıtılan veya ticaret mevkiine konan içerik sebebiyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı zararlardan, ihmal, kusur, sözleşme ihlali, kişilik haklarına saldırı, telif ve diğer fikri hakların ihlali nedeniyle oluşan her türkü kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk taşımaz.

 

7.2. Hizmet, üçüncü taraf servisleri ve içeriğini barındırabilir, bunlara entegre olabilir veya bunlar aracılığı ile sunulabilir. Inkweel bu üçüncü taraf servisleri ve içeriğini denetlememektedir. Bu sebeple, söz konusu üçüncü taraf servis ve içeriğine ilişkin olarak tarafınıza sunulan sözleşmeleri ve kulanım şartlarını çok dikkatli okumanız ve değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

 

 1. SÜRE VE FESİH

8.1. Üyeliğinizi sonlandırmak için, lütfen Inkweel internet sitesini ziyaret ederek giriş yapın. Sağ üst sekmede yer alan profil fotoğrafına tıklayarak “Genel Ayarlar” kısmından “Hesabımı Sil” opsiyonunu seçin ve açılan yönlendirmeleri takip edin. 

 

8.2. Şartların maddelerinde düzenlenen Inkweel’in fesih haklarına ek olarak, Inkweel’in, tarafınızın (veya erişmesine izin verdiğiniz kişilerin) şartları veya yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal ettiğinize dair şüpheleri varsa, Inkweel, hizmeti kullanımınızı sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir. Bu, hizmeti hileli bir şekilde veya Inkweel’e veya üçüncü bir tarafa zarar verecek şekilde kullandığınız hallerde de geçerlidir.

 

 1. INKWEEL’İN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. Verilen hizmetin bir parçası olarak, Inkweel, e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan hizmet üzerinden tarafınıza ulaşarak, hizmetin işlevleri ve içeriği hakkında bilgilendirme yapabilir. Uygulanabildiği ölçüde ve sizinle iletişim kurulmasını reddetmediğiniz sürece, Inkweel ayrıca e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan hizmet üzerinden tarafınıza ulaşarak, hizmet ile ilgili benzeri faaliyet, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir.

 

9.2. Ayrıca kabul ettiğiniz takdirde, Inkweel, üçüncü taraf sosyal medya platformları gibi diğer iletişim araçları vasıtasıyla tarafınızla irtibata geçebilir.

 

9.3. Inkweel ve üye arasındaki tüm iletişim, Inkweel’in Gizlilik Politikası’na uygun olarak yürütülür.

 

9.4. Inkweel, mobil iletişim hatlarında veya internet servis sağlayıcıların hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir.

 

9.5. Hizmet, haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, Inkweel, hizmetin her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmeti etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğinde, Inkweel bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar sözleşmenin, yani şartların ihlali sayılmaz. Aynı şekilde, Inkweel, makul sebeplerle, mesela, bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde hizmeti durdurabilir.

 

9.6. Inkweel, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya üyenin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Inkweel, makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı hizmeti işbu Şartlar kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.

 

9.7. Kullanıcı ve üye, Inkweel’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Inkweeel’in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcı ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Inkweel sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Inkweel sorumlu değildir.


9.8. Inkweel, hizmet içerisinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Inkweel üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Inkweel muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Inkweel’e verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Inkweel’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Inkweel’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Inkweel’in hizmette mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


9.9. Inkweel, hizmet ve uzantısında olan mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Inkweel’i kullanma koşulları ile Inkweel’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Inkweel’i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Inkweel’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Hizmetin kullanımı ya da hizmete giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Inkweel, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


9.10. Inkweel dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Inkweel’in, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Inkweel, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

9.11. Inkweel’i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla hizmet üzerinde işlem yapabilirler. kullanıcıların ve üyelerin, hizmet dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Inkweel ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin hizmet üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Inkweel’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


9.12. Inkweel, hizmet üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve işbu " Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Inkweel aynı zamanda; kullanıcı ve üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Inkweel’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Inkweel için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Inkweel’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 

9.13. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Inkweel tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Inkweel; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu hizmet vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

9.14. Inkweel, şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir. Inkweel, yine, bu şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini, atayacağı yükleniciler aracılığı ile de yerine getirebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesini etkileyebilecek bu tür değişikliklerin vukuunda, Gizlilik Politikası’na göre hareket edilir.

 

9.15. Inkweel, platform içerisinde yayımlanan eserlerden düzenli aralıklarla seçmecelerde bulunur. Bu eserleri Inkweel platformu içerisinde ve bu platform dışında Inkweel’e ait sosyal medya ve internet hesaplarında özel içerik olarak paylaşır. Bu içerikler Inkweel yönetim birimleri tarafından seçilir. Inkweel; Spotify, Youtube, Instagram gibi platformlarda bu eserleri ses ve görüntü ile genişleterek tekrar kendi bünyesinde yeni bir içerik olarak sunabilir. Bu yayım esnasında Inkweel eser sahibinin hak sahipliğine halel gelmemesi adına eser sahibi adı ile katkıda bulunanları belirterek yayımlar. Bu yayım için eser sahibinden herhangi bir reklam ücreti alınmayacak olup eser sahibi bu öne çıkarma için Inkweel’den ayrıca bir hak sahipliği talep edemez. 

 

9.16. Inkweel, kendi takdirine bağlı olarak, şartlarda değişiklik yapabilir. Inkweel’in şartlarda sizi olumsuz etkileyecek esaslı değişiklikler yaptığı durumda, bu durum, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az otuz (30) gün önce, hizmet üzerinden bildirimde bulunularak, e-posta, SMS veya hizmet vasıtasıyla anlık bildirim yollanılarak tarafınıza duyurulur. Değişikliklere ilişkin olarak bazı hallerde açık rızanızın isteneceğini, bazı hallerde ise tarafınızı önceden bilgilendireceğimizi belirterek ve hizmeti kullanmaya devam etmenizin, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına geldiğini de bilgilerinize sunarız. Bu sebeple bizden gelen bildirim veya mesajları dikkatlice okumanız önem arz etmektedir. şartlarda yapılan güncellemeler ve değişiklikler nedeniyle hizmeti kullanmayı bırakmak istediğiniz halde, madde 8’de öngörülen talimatlara uyarak üyeliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

 

 1. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. Yürürlükte bulunan ek koşullarda aksi belirtilmedikçe, üye, sadece kişisel kullanımı için hizmete dahil olan içerikten faydalanabilir. Hesap bilgileriniz (giriş bilgileri dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) kişiseldir ve başkaları ile paylaşılamaz.

 

10.2. Kullanıcı veya üye, içeriklerin kopyalanmasını engellemek için getirilen teknik veya diğer engelleri aşamaz veya aşma girişimlerinde bulunamaz; sesli kitapları, e-kitapları ve hizmete dahil olan diğer içeriği, kendi kişisel kullanımı için dahi olsa, kısmen veya bir bütün olarak kopyalayamaz.

 

10.3. Hizmete erişiminizin ve kullanımınızın şartlara uygun olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, hesabınız üzerinden hizmete erişime izin verdiğiniz herkesin hizmeti şartlara uygun olarak kullandığını da kabul etmektesiniz. Herhangi bir kullanıcının Inkweel’e erişimine şartlara uygun olarak yalnızca siz izin verebilirsiniz.

 

10.4. Üye olurken verdiğiniz bilgiler ile Inkweel’e bildirdiğiniz, e-posta adresiniz de dahil, tüm kişisel bilgilerinizin doğruluğundan sorumlusunuz. Vermiş olduğu bilgilerde, özellikle de e-mail adresinizde, sonradan meydana gelen değişiklikleri de Inkweel’e bildirmekle sorumlusunuz. Inkweel’in bildirmiş olduğunuz e-posta adresine göndereceği elektronik postaları, gönderimi takip eden 2 (iki) gün içerisinde almış olduğunuz kabul edilir.

 

10.5. Üyelik hesabınızın kontrolünden sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek ve hizmete üyeliğiniz devam ettiği sürece şifrenizi ve kişiye özel detaylarınızı kimse ile paylaşmamakla sorumlusunuz.

 

10.6. Üyeler, Inweel içerisine yükledikleri eserlerde veya herhangi bir içerik ile ilgili yorum yapacakları zaman yürürlükteki yasalara uygun hareket etmeli, ifadelerinde başkalarına karşı saygılı olmalı, ayrımcı, gereksiz yere saldırgan veya kabul edilemez ifadelerden kaçınmalıdır. Üyeler, yine, fikri hakları başkalarına ait malzemeler paylaşmamak ve küçük düşürücü, cinsel suistimal ifade veya davet eden, nefret söylemi içeren ya da diğer bir şekilde hukuka aykırılık içeren paylaşımlarda bulunmamak zorundadır.

 

10.7. Üye, Inkweel’in yazılı izni olmadıkça, şartlar altında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.

 

10.8. Üye, Inkweel’i herhangi bir şekilde kesintiye uğratacak, zarar görmesine veya diğer türlü aksamasına sebep olacak şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Size ait cihazlardan Inkweel’e gelen elektronik iletişim ve içerikten Inkweel’in değil tarafınızın sorumlu bulundurduğunu belirtiriz. Hizmeti, internet sitemizi ve Inkweel tarafından hizmet içerisinde veya dışarısında sunulan forumları ve kendi cihazlarınızı sadece uygun ve hukuki amaçlar doğrultusunda kullanmak zorundasınız. Aynı şekilde, web sitesini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; web sitesine tarafınıza ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi, fiziki şiddet dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren malzemeyi göndermemek, kullanmamak ve tekrar kullanmaya çalışmamakla sorumlusunuz.

 

10.9 Üye, hizmette yer alan yazı, resim ve türevi olan eserlerin eser sahiplerine, Inkweel üzerinden maddi destek ödemesini, eseri okuduğu veyahut incelediği sayfada yer alan destek butonu vasıtasıyla, kendi belirlediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yaparak gerçekleştirebilecektir. Destek, yalnızca üyelerin memnuniyeti temelinde olup tamamıyla üyelerin kendi isteği üzerine uygulanır. Inkweel yayımcı site olma vasıtasıyla destek ücretlerinden %10 komisyon almaktadır. 

 

Üye, destek için istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) eser sahibine  belirtilen tutarda destek vermeyi ve (ii) Inkweel’in bu tutarı ilgili desteği verirken online ödeme sistemi üzerinden kullandığı kredi kartı vasıtasıyla tahsil etmesini kabul eder. Destek ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte Inkweel tüm destek tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

10.10. Üye, hizmetin içinde reşit olmayanlar için sakıncalı veya uygunsuz nitelikte içeriğin de bulunduğunu bilmektedir. Dolayısıyla, reşit olmayanların, gözetiminiz dışında hizmete girişine müsaade etmemeniz gerektiğini kabul etmektesiniz.

 

 1. SÖZLEŞME TARAFI

11.1.  Hizmet, şartlar çerçevesinde, Inkweel tarafından sağlanır ve tarafınıza sunulur. Bizimle veya müşteri hizmetleri departmanımızla irtibata geçmek için info@inkweel.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Hizmet, ticari amaçlar doğrultusunda kullanılmamak üzere sadece kişisel eğlence ve bilgi temini ile benzer diğer amaçlar için tarafınıza sunulmaktadır.

 

12.2. Şartlar, kanunlar ihtilafı kuralları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Ancak, başka bir ülkede yerleşik olmanız halinde, şartlar, bulunduğunuz ülkenin emredici hukuk kurallarının tarafınıza tanıdığı hakları sınırlamaz.

 

12.3. Inkweel ve üye arasında bir ihtilaf çıkması halinde, taraflar, öncelikle uzlaşma yoluyla ihtilafı gidermek için çaba göstereceklerdir. Tarafların uzlaşamaması halinde ise, ihtilaf, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir. 

 

12.4. Hizmetten veya içeriğinden veya şartlardan memnun olmamanız halinde, sahip olduğunuz tek ve münhasır hak, hizmete erişim ve kullanımınıza son vermenizdir.

13. MÜCBİR SEBEPLER

 

13.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Inkweel işbu " KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Inkweel açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Inkweel’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL


14.1. İşbu " KULLANIM KOŞULLARI", Inkweel tarafından hizmet içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini hizmeti kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Inkweel, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Inkweel üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için ya da hizmetin özelliklerine ilişkin desteğe ihtiyacınız olması halinde, lütfen tarafımızla info@inkweel.com e-mail adresinden temasa geçiniz.